O festivalu

Festival Za zdí je otevřená hudební akce pro lidi  mladé duchem.  Vyznačuje se:

  • dobrou hudbou - vybíráme kapely, které mají čím oslovit posluchače;
  • přátelskou a pohodovou atmosférou - každý návštěvník zde může najít své místo, jsme otevření, zbytečně nespěcháme, s každým tu můžete prohodit pár slov i zabřednout v dlouhý hovor;
  • křesťanskými kořeny - stavíme na křesťanských hodnotách, vzájemném respektu a vědomí, že konečný výsledek našeho pozemského snažení má v rukou dobrý Bůh;
  • vyváženým doprovodným programem - hudba je tradičně doplněna divadlem, besedami, výstavou, aktivitami pro tělo i duši;
  • tematičností - každý ročník festivalu provází jedno téma související s hodnotami a způsobem života v naší společnosti;
  • prostorem pro mladé kapely - v rámci programu se snažíme najít prostor pro mladou nebo začínající kapelu a podpořit ji tak v rozjezdu.

 

Proč festival pořádáme?

Chceme vytvářet prostor pro vzájemné setkávání lidí různého věku, víry a zkušeností. Prostor, kde dochází k vzájemnému sdílení, kde se utužují současné a vznikají nové vazby, kde rostou dobré nápady, prostor k radosti i načerpání sil. Univerzální jazyk hudby je podle nás tím, co tento prostor dobře vytváří.

Věříme, že jako lidé svůj život prožíváme plně teprve ve vztazích, proto pořádáme festival obrazně i skutečně za zdí a snažíme se podněcovat k bourání zbytečných vnitřních zdí a bariér.

 

O názvu

Za zdí - Hudební festival Za zdí - Festival Za zdí. Takový vývoj prodělal název během prvních čtyřech ročníků festivalu. Zeď v názvu má dva významy. První značí zeď, za kterou se festival odehrává. Po tři roky zeď farní zahrady ve Vrchlabí, nyní zeď oddělující zahradu a hřbitov v Horní Branné. Druhý význam souvisí s globálním tématem festivalu. K tomu, aby se lidé mohli setkávat, potřebují vyjít ze svých domovů obehnaných ploty a zdmi. A k plnému porozumění musí opustit i svoje vnitřní hradby a zdi. Pravý život začíná teprve ve chvíli, kdy opustíme svůj bezpečný prostor a vydáme se ven.

Proto jsme zvolili festivalové motto: "Teprve venku začíná život".

 

Z historie

Festival se poprvé uskutečnil v roce 2007 z popudu kaplana vrchlabské římskokatolické farnosti P. Mariusze Robaka. Přemluvil partu mladých organizátorů, která již delší dobu o podobné akci uvažovala, ale zatím nenašla k realizaci odvahu.  První ročník byl uzavřenější akcí, zaměřenou jen na křesťany, s každým dalším ročníkem se však stále víc otevíral festival veřejnosti.

V  letech 2007-2009 byla pořadatelem festivalu ŘK farnost Vrchlabí, ve spolupráci s kapelou Škvarky (později Status novus) a skautským střediskem Hostinné.

Od r. 2012 pořádá festival spolek Fontes tres, působící v Horní Branné a okolí. Spolek se zaměřuje ve své činnosti na podporu mezigenerační solidarity a mezikonfesního dialogu. Při pátém ročníku festivalu jsme navázali spolupráci se sdružením Támar z Vrchlabí a na společných vlnách plujeme dále...