Aktuality

DS Úlet aneb divadlo "bezdomovců"

V páteční večer bude hostem festivalu divadelní spolek Úlet z Olomouce.  Jedná se vpravdě o netradiční divadelní ansámbl, protože vznikl při středisku charity pro lidi bez domova a jeho členy jsou i klienti střediska.

Spolek představuje jeho zakladatel Saša Dvořák: "Divadelní spolek Úlet vznikl 23. ledna 2012 na popud pracovníků Střediska Samaritán pro lidi bez domova Charity Olomouc a tvoří jej jak právě pracovníci, tak také lidé s bezdomoveckou zkušeností. Aktivita našeho divadelního souboru má volnočasový rozměr, zároveň ale působí také terapeuticky. Účinkování v našem spolku napomáhá lidem s bezdomoveckou zkušeností k začlenění do většinové společnosti, zároveň také vyplňuje volný čas těchto lidí a dává mu určitý smysl. Členství v DS Úlet pomáhá hercům získat sebevědomí a pocit jistoty a užitečnosti.

Jednotliví herci se na vytváření divadelních her sami přímo podílí, každá hra je tedy odrazem vlastních zážitků sociálního vyloučení, což jim dává přímo prostor pro seberealizaci a má i určitý terapeutický potenciál. DS Úlet zatím nastudoval dvě divadelní hry, obě se týkají tématu bezdomovectví. Zatím náš divadelní spolek nemá vlastní divadelní prostor, proto hostuje na různých divadelních festivalech a vystupuje při jiných příležitostech (např. Divadelní puzzle Olomouc, Dny chudoby, Teatroterapeutická konference). Jediné vlastní zázemí má v prostorách jídelny denního centra Charity Olomouc, kde po podvečerech zkouší a nacvičuje."

V rámci vystoupení odehrají na pódiu Otevřené farní zahrady hru Racek. "Představení s názvem Racek je divadelní hra, volně inspirovaná románem Richarda Bacha Jonathan Livingstone Racek. Hra vznikala v průběhu minulého roku společnou prací a přičiněním všech členů souboru. Během tvorby hry se v DS Úlet vystřídalo několik členů souboru, každý dodal do hry kus sama sebe," říká Saša Dvořák. "A ještě citát, nejlépe vystihující naši divadelní hru: Ze všech sil mával křídly a z výšky tisíc stop se vrhl do bleskového střemhlavého letu k vlnám - a hned poznal, proč se rackové do střemhlavého letu nepouštějí..."

Po skončení představení, využívající i netradiční stínohru, bude prostor pro besedu s představiteli nad hrou, osobními zkušenostmi i tématem bezdomovectví. A tak se také dostaneme k tématu festivalu, protože být na dně a drápat se vzhůru, na téhle cestě se musíte podívat pravdě o sobě pořádně do očí...

<< Zpět na předchozí stránku