Aktuality

Téma festivalu

Začátkem letošního května jsme si připomenuli 70 let od ukončení II. světové války. Doby nesmírně kruté a zároveň nadějné odvážným bojem proti nepříteli, doby, kdy lidský život, majetek i čest byly stejně pomíjivé, jako pouštní květiny. Konec války přinesl své dramatické příběhy hrdinství, pomsty, strachu či zbabělosti do Československa, i k nám, do podhůří Krkonoš.

Lidé na sklonku války zde byli svědkem útlaku i zabíjení ze strany německých okupantů, po osvobození naopak vyvření dlouhotrvající skrývané zloby a nenávisti, která vedla k vraždám, svévolnému ničení a zabírání majetku a k divokému odsunu německých obyvatel. V této době, kdy lidská spodina měla hlavní slovo a plíživě nastupoval komunismus, však můžeme najít i hrdiny hodné následování. Lidé jako Přemysl Pitter - český Nicolas Winton, tu tiše, tu veřejně ukazovali, jak moc dobra dokáže poskytnout a zprostředkovat druhým jeden jediný člověk.

Lidství ve všech jeho podobách je tématem letošního ročníku festivalu. Můžeme obdivovat, co všechno je a co dokáže člověk, přes svoji nepoučitelnost a všechnu hrůzu a bolest, kterou dokáže způsobit.

Do programu festivalu chystáme k tématu filmy, divadlo, výstavu či besedu. Již nyní se můžete těšit...

<< Zpět na předchozí stránku